top of page
Kefs algemene voorwaarden
 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.

 • Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken.

 • Bij ziekte of loopsheid waarbij de hond niet mee kan in de roedel wordt er in overleg een passende oplossing gezocht voor het uitlaten van de hond.

 • U dient de afgesproken uitlaatbeurt 48 uur van te voren af te bellen. Anders zullen de volledige kosten aan u berekend worden.

 • U dient een WA verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.

 • U blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.

 • Kefs is niet aansprakelijk voor schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

 • Kefs is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.

 • Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet gelopen. Dit altijd ter beoordeling van Kefs.

 • De duur van de wandeling kan aangepast worden ivm de veiligheid van de honden. Dit altijd ter beoordeling van Kefs.

 • Betalingen dienen altijd vooraf, contant of per bank te worden voldaan. Bij wandelingen die niet vooraf zijn betaald zal de hond niet worden uitgelaten.

 • Kefs heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan aan u terug betaald.

 • U hebt het recht om te allen tijde op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terug betaald.

 • U dient Kefs toegang te verschaffen of van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen (mits u niet thuis bent). Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling volledig in rekening gebracht.

 • In het geval wij uw huisdier thuis ziek aantreffen of dat er ondanks onze goede zorg er tijdens de wandeling een calamiteit voordoet machtigt u ons om op uw kosten een dierenarts te consulteren. Kefs handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten.

 • Kefs zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, Kefs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

 

bottom of page